← Back

Personvernerklæring

Personvern

Her beskrives hvordan NordNorsk Reiseliv AS samler inn og behandler personopplysninger på nettstedet inside.nordnorge.com), i henhold til personvernforordningen (2018) GDPR.

Kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig: NordNorsk Reiseliv AS
Personvernombud: Digital Leder Mats Hoel Johannessen
Henvendelser om personvern kan rettes til Digital Leder Mats Hoel Johannessen

Behandling av personopplysninger på nordnorge.com uten innlogging

Ved bruk av nettstedet uten å logge inn, vil ingen personopplysninger behandles. Det samles inn nettsidestatistikk som hjelpemiddel for å gjøre nettsidene bedre, men statistikk innsamlingen foregår anonymisert og behandles aggregert. Se forøvrig NordNorge.com sin personvernerklæring.

Behandling av personopplysninger på nordnorge.com med innlogging

Som innlogget bruker foretar Nordnorge.com en rekke ulike behandlinger av personopplysninger. Der disse involverer en tredjepart (Dekode Interaktiv AS), er dette forholdet regulert av en databehandleravtale.

Oppretting av brukerkonto på nettstedet

System: inside.nordnorge.com 
Formål: Gi brukeren tilgang til de sosiale tjenestene på nettstedet, sikre at brukerens innstillinger, innlegg og direktemeldinger bevares.

Behandlinger som utføres:

Kategorier av personopplysninger:

Behandlingsgrunnlag: Artikkel 6(1) b – Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale.

Lagringsperiode: Brukerkontoer og tilhørende personopplysninger slettes eller anonymiseres etter tre års inaktivitet. Bruker kan selv velge å avslutte avtaleforholdet før denne tid.

Publisering av innhold på nettstedet (diskusjonsinnlegg, artikler, spørsmål etc.)

System: inside.nordnorge.com

Formål: Tilby brukerne på System: inside.nordnorge.com en mulighet til å delta i diskusjoner, enten i åpne eller lukkede grupper. Tilby brukerne en mulighet til å opprette og dele kunnskapsressurser.

Behandlinger som utføres: Bevaring av ytringer, enten som diskusjonsinnlegg, spørsmål eller kunnskapsressurser.

Kategorier av personopplysninger:

Behandlingsgrunnlag: Artikkel 6(1) b – Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale.

Lagringsperiode: Brukerkontoer og tilhørende personopplysninger slettes eller anonymiseres etter tre års inaktivitet. Bruker kan selv velge å avslutte avtalen og dermed slette sin profil og sine øvrige data.

Bruk av chat-funksjonaliteten på nettstedet

System: inside.nordnorge.com

Formål: Tilby mulighet for å sende direktemeldinger mellom to eller flere brukere på inside.nordnorge.com

Behandlinger som utføres:

Kategorier av personopplysninger:

Behandlingsgrunnlag: Artikkel 6(1) b – Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale.

Lagringsperiode: Brukerkontoer og tilhørende personopplysninger slettes eller anonymiseres etter tre års inaktivitet. Bruker kan selv velge å slette sin profil og sine øvrige data.

Retten til å bli glemt

Som bruker på system: inside.nordnorge.com kan du selv velge å avslutte ditt medlemskap. Alle dine persondata vil i så tilfelle slettes eller anonymiseres. Du kan også henvende deg til NordNorsk Reiseliv AS for å få hjelp til å slette brukerprofilen din. Dersom du ønsker innsyn i informasjonen vi har lagret om deg, kan du kontakte NordNorsk Reiseliv AS. Kontaktinformasjon: mats@nordnorge.com

← Back